Ba System

Ba System

SZKOLENIA

SZKOLENIA

Przeprowadzamy okresowe i specjalistyczne szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego.