Ba System

Ba System

PRZEGLĄD PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO

PRZEGLĄD PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO

Dokonujemy przeglądu, legalizacji i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach, zgodnie z Roz. MSWiA z dnia 07 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 719).