Ba System

Ba System

ORGANIZACJA PRÓBNEJ EWAKUACJI

ORGANIZACJA PRÓBNEJ EWAKUACJI

Organizujemy i przeprowadzamy próbną ewakuację osób z budynku. Próbna ewakuacja wymagana jest przepisami obejmującymi właścicieli i zarządców obiektów, w których ilość stałych użytkowników przekracza 50 osób.
Próbna ewakuacja organizowana jest zgodnie z Roz. MSWiA z dnia 07 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 719).