Ba System

Ba System

BADANIE HYDRANTÓW

BADANIE HYDRANTÓW

Przeprowadzamy badania wydajności i ciśnienia sieci i instalacji hydrantowych, zgodnie z Roz. MSWiA z dnia 07 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 719).